Ring oss på 08-21 00 92
Vardagar 9:00-17:00
info@europaweekend.se

Resevillkor privat

Resevillkor privat

Särskilda resevillkor för privatkonsumenter

Dessa villkor utgör tillägg till de allmänna resevillkoren för paketresor.
För våra resevillkor för företagskunder: Resevillkor grupp & konferens

Allmänt

Europaweekend.se / EW Travel & Events AB, ger dig som kund möjlighet att boka boende, flygresa och hyrbil samt andra reserelaterade tjänster över hela världen. Våra tjänster är baserade på information från våra leverantörer. Vi gör allt för att uppdatera vår information regelbundet och hålla den fri från fel, men vi kan varken garantera detta eller ta ansvar för eventuell felaktig information från våra leverantörer.

Avtalet

Avtalet är bindande när beställaren har gått vidare med betalning av resan. Pris och platstillgång kan endast garanteras när betalning är mottagen och Europaweekend.se / EW Travel & Events AB har ställt ut färdhandlingarna.

I samband med köp accepterar beställaren samtidigt Europaweekend.se / EW Travel & Events ABs Resevillkor.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte ångerrätt vid köp av resor av Europaweekend.se / EW Travel & Events ABs produkter.

Resenärens ansvar

Det är oerhört viktigt att bokning av flygbiljetter sker med förnamn och efternamn exakt rättstavade. Det ligger på ert ansvar att försäkra er om att namnen är rättstavade innan bokning sker. Är namnen felstavade riskerar ni bli nekade ombordstigning.
Vid resa till/via/från USA krävs samtliga förnamn, mellannamn och efternamn enligt passet.
Flygbiljetter är personliga och det är många fall inte möjligt att ändra namn i en befintlig bokning. Om ett namn går att ändra i efterhand tar vi som resebyrå ut 150kr i administrativ kostnad samt eventuell kostnad från berört flygbolag.
Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi skickar till dig via e-post. All information rörande din beställning, till exempel tidtabellsändringar/-inställda flyg sker endast till den e-postadress du angivit vid bokningstillfället. Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar ej för följderna av felaktigt lämnade uppgifter. Resenären är själv ansvarig för omkostnader vid sjukdom, olyckshändelse eller annan uppkommen situation som kan inträffa i samband med resan.
Vid graviditet är det resenärens ansvar att kontrollera vilka regler som gäller för just det flygbolaget som ni skall resa med, en del flygbolag accepterar inte gravida resenärer efter vecka 28.

Bokning

Om du som kund har en dubbelbokning med samma namn, samma flygbolag eller e-postadress kan flygbolaget/hotellet avboka alla resor/bokningar. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen/hotellen gör för de fall de upplever att det är en dubbelbokning. Ingen återbetalning kommer då att kunna göras från vår sida och vi kan inte garantera att detta inte medför extra kostnader från arrangören.
Alla flygtider som anges är lokala. Tecknet +1 efter flygtiderna betyder ankomst dagen efter utresedatum.
Observera att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför själva flygningen då många flygningar utförs med så kallat codeshare, vilket innebär att det angivna flygbolaget har samarbete med ett annat flygbolag som utför flygningen.
Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. För barn ännu inte fyllda 2 år innan resan är avslutad räknas dem som spädbarn. Det är inte möjligt att göra en bokning för ett barn som inte ännu är fött eller en person du ej vet namnet på eftersom namnet måste överensstämma med passet.
Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  står inte för eventuella kostnader för transport eller hotell i och med bokad flygresa där byte av flygplats förekommer. Du som kund och resenär är själv ansvarig för kostnaden av denna transport och övernattning.
Vid hotellbokningar ingår ej transfer till och från flygplatsen såvida det inte står specificerat på er bokningsbekräftelse.
Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  kan inte garantera rumstyperna twin (två enkelsängar) och double (en dubbelsäng) utan det är endast önskemål. Bilder som presenteras på hemsidan behöver inte direkt överensstämma med det rum som verkligen bokas. Observera att standarden på hotell varierar mellan olika länder.

Paketresor med biljettarrangemang

Bokade biljetter till evenemang, utöver de som ingår i en paketresa, är ej återbetalningsbara. Vid inställda evenemang återbetalas biljettvärdet frånräknat eventuella avgifter.
Europaweekend.se / EW Travel & Events AB har inget återbetalningsansvar för gäst som blir avvisad från arenan om det beror på ett förhållande från hans sida, t ex dåligt uppträdande, iklädd fel matchdräkt, biljett utställd i fel namn eller avsaknad av ID vid entré om detta krävs.
Då matchändringar är vanliga ber vi er noga planera er ut- och hemresa. Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar inte när evenemang blir flyttade eller inställda. Det åligger kunden att kontrollera evenemangens eventuella ändringar av speldag och speltider.

Betalning

Vi accepterar endast betalning med svenska betalkort, VISA och Mastercard. Vi accepterar inte Visa Elektron och Maestrokort som betalningsmedel.
Vi accepterar även betalning med presentkort som utfärdats av oss. För att beställa ett presentkort kontaktas Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  direkt via telefon eller mail.
Priserna inkluderar skatter och avgifter. Det finns dock några länder som, utöver de skatter som ingår i resans pris, tar ut en flygplats- och/eller turistskatt på hotellet. Betalning av dessa lokala skatter sker på avrese- eller ankomstflygplats och/eller på hotellet. Du som kund är själv ansvarig vad som gäller för det land ni skall besöka.

Resehandlingar

Hotellvoucher, flygbekräftelse och eventuell voucher för transfer och andra kringarrangemang skickas med resehandlingarna. Dessa tas med och uppvisas till respektive leverantör. Om det ingår frukost på hotellet står denna information på hotellvouchern. Resenären behöver på egen hand checka in online och skriva ut sitt boardingkort eller ladda ned det i flygbolagets app. Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter. Vi postar alla resehandlingar till angiven postadress. Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar inte för bortkomna postförsändelser.

Händelser utanför vår kontroll

Dessa innefattar: ovanliga, oförutsedda eller oundvikliga händelser utanför vår kontroll vilkas konsekvenser inte kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits innefattande bl.a. krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strider, myndighetsåtgärder, terroristaktiviteter, naturkatastrof, industrikatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, vattennivå i floder eller översvämning, stängning av flygplatser samt även strejker som drabbar tredje man, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operationella beslut från flygbolagets sida såsom ändringar i tidtabellen eller fel i datasystemet (även avseende vår hemsida) eller fel i internetförbindelsen. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kan vi dessvärre inte betala ersättning då möjligheten att utföra våra skyldigheter enligt avtalet hindras eller påverkas negativt av sådana händelser utanför vår kontroll.

Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar inte för mail som av någon anledning ej når mottagaren, exempelvis för att det fastnat i skräpposten.
Alla resor som går att boka via Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  är kontrollerade av något som kallas Minimum Connecting Time, vilket innebär att tiden för byte av flyg är tillräcklig. Skulle ditt flyg bli försenat så att du missar ditt anslutningsflyg är det flygbolaget du måste kontakta för eventuell ombokning.
Om du har bokat flera enkelresor eller kombinerat olika biljetter/flygbolag är det du själv som ansvarar för att ni har tillräckligt med tid för bytet.
I de fåtal undantagsfall där det tillåts ombokning eller namnändring tillkommer den avgift som flygbolaget/leverantören tar ut. För frågor gällande detta vänligen kontakta oss på Europaweekend.se / EW Travel & Events AB .

Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning.

Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

Ändring av priset

Vi reserverar oss mot eventuella prisändringar. Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priserna på Europaweekend.se / EW Travel & Events AB. Görs bokning vid en sådan tidpunkt så inte Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  har möjlighet att skriva ut dina bokade biljetter, förbehåller sig Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  rätten att återkomma med prishöjning eller återbetalning.

Ändring av paketresa

Vi följer leverantörernas regler för ändringar.

Ändring av endast flyg

Vi följer flygbolagens regler för ändringar.

Ändring av endast hotell

Vi följer hotellens regler för ändringar.
Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  reserverar sig mot eventuella ändringar från hotell.
Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering eller köp av annat hotellrum/tjänster på plats utan att först kontakta Europaweekend.se / EW Travel & Events AB , kommer Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ej att godkänna återbetalning av dessa utlägg. Transaktionen anses då vara ett bindande avtal direkt mellan resenären och hotellet/leverantören på plats.
Regler för ombokning varierar mycket mellan olika länder samt olika datum, t ex vid mässor/högsäsong kan avgiften vara 100 % av kostnaden, beroende på avbokningsdagen. Leverantören kan ta ut en ombokningskostnad.
Namnbyte eller namnändring kan ibland vara svårt och medföra kostnader för dig som kund. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta oss på Europaweekend.se / EW Travel & Events AB.
Du som kund måste checka in samma dag som hotellet är bokat. Hotellet kan annars avboka ditt rum och Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  kan inte garantera att några pengar då återbetalas. För att undvika eventuell avbokning p.g.a. för sen ankomst måste ni som kund själva meddela hotellet direkt om detta.

Ändring av hyrbil

För ändring av bokad hyrbil följer vi leverantörens villkor gällande detta.

Tidtabellsändringar

Flygtiderna på din bokningsbekräftelse är preliminära och kan ändras. Tidtabellsändringar och inställda flyg står utanför Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  kontroll och kan ske med kort varsel. Förändring av flygtider berättigar inte till någon form av kompensation, skadestånd, ersättning eller prisavdrag. Det är resenärens ansvar att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut och hemresa direkt via flygbolaget eller via kontakt med oss. Upplysningar från Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  eller flygbolagen gällande terminal, gate eller annan information om flygplats och marktransport är inte bindande och kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid aktuell information med flygbolaget/luftfartsverket nära inpå avresa för uppdaterad information. Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar inte för eventuellt missade flyg eller merkostnader som uppstår av t ex tidtabellsändringar gjorda av flygbolaget.

Avbokningsregler

Leverantörer kan ha ett högre avbokningsbelopp än det som Europaweekend.se / EW Travel & Events AB tagit in som delbetalning. Vid en avbokning kan du behöva betala in mer än tidigare inbetalt. Detta får du sedan ansöka om att få tillbaka via din reseförsäkring/avbeställningsskydd om skälet till avbokning är sjukdom eller annat som räknas in som giltig orsak för avbokning.

Observera att en del resor har särskilda betalningsvillkor och i flera fall också strängare avbeställningsvillkor. Flygbolagets/hotellets/underleverantörens strängaste avbokningsregel gäller.

Avbeställning av enskilda deltagare kan betyda att resten av gruppen får betala ett högre pris än det som angivits i orderbekräftelsen.
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte ångerrätt på resor vid köp av Europaweekend.se / EW Travel & Events AB produkter.

Avbokning med avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokningstillfället och kan efter slutbetalning inte kompletteras eller återbetalas. Resan måste avbokas senast två timmar innan avresa för att avbeställningsskyddet skall gälla. Avbeställningsskyddet gäller inte om resan påbörjats. Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med ett giltigt läkarintyg och skickas till Gouda Reseförsäkring senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara utfärdat av en legitimerad läkare och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakttelefon och stämpel. Finns inte en stämpel skall en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget skickas till Gouda Reseförsäkring, Box 3031, 103 61 Stockholm eller mailas till claims@gouda-rf.se

Bagage

För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. Det är olika regler hos flygbolagen gällande maxstorlek och vikt, även för handbagage.
Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  kan hjälpa dig med att skicka information till flygbolaget gällande önskemål eller specialbagage. Vi kan inte påverka flygbolagen då det gäller bekräftelse av dina önskemål eller specialbagage. Om ditt specialbagage inte blir bekräftat av flygbolagen kan ingen återbetalning av biljetterna ske. Förlorat eller skadat bagage ersätts av valt flygbolag enligt luftfartslagen, Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  har inget ansvar för detta. Eventuella fel ska påtalas omedelbart på flygplatsen. En del flygbolag tar ut en extra kostnad för bagage, incheckning, sittplatsreservation etc. och detta ingår alltså inte alltid i resans pris. Denna extra kostnad betalas direkt på flygplatsen och är inget som Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  ansvarar för.

Checka in

De flesta flygbolag tillåter online incheckning ca 24 timmar innan avresa. För aktuell information om just er resa vänligen besök respektive flygbolags hemsida. Med bokning med Ryan Air och Wizzair checkar vi in er online och skickar med era boardingkort med resehandlingarna. Vid incheckning på flygplatsen rekommenderar vi på Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  att resenären befinner sig på flygplatsen två timmar innan avresa. För resor utanför Europa rekommenderas tre timmar innan avresa.

Pass, visum och vaccinationer

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, transitvisum/visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs. Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum. Vilka krav som gäller för pass, visum och transitvisum finner du både via landets ambassad samt med det flygbolag du skall resa med. Om du inte har rätt handlingar med dig riskerar du att bli nekad ombordstigning. Skulle detta inträffa finns ingen möjlighet till återbetalning och oftast ingen möjlighet till ombokning till annat datum. Vid köp av enkelresa kontrollera alltid med aktuellt lands ambassad om vilka bestämmelser som gäller vid inresa till landet på enkelbiljett då vissa länder kräver att du från början köpt en tur- och returbiljett.

Viktig information för resor till/via USA

Senast 72 timmar innan planerad inresa till USA måste du ansöka om inresetillstånd via följande länk: https://esta.cbp.dhs.gov
Fr. o m 12 januari, 2009 kräver USA att alla resenärer som reser till eller via USA söker inresetillstånd senast 72 timmar innan planerad inresa. Vi rekommenderar att du tar med dig en utskrift på din ESTA- auktorisation under hela resan.

Synpunkter

Vill vi mer än gärna ta del av er resa! Berätta för oss om resan var till belåtenhet, vilket vi hoppas och tror, eller om resan inte uppfyllde era förväntningar så vi får en chans att hjälpa er. Observera att du först måste påtala felet på plats. Ni kan även ringa Europaweekend.se / EW Travel & Events AB  på journummer +46 709 21 00 90.
Löstes inte problemet på plats? Skicka ett e-postmeddelande till oss: info@europaweekend.se
Eventuella reklamationer hanteras omgående.

Paketreselagen

De kombinerade resetjänsterna du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Europaweekend.se kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Europaweekend.se enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och säkerställa din hemtransport om den/e leverantören/erna hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här: centrala-rattigheter-enligt-direktiv-EU-2015-2302

Teknisk arrangör

EW Travel & Events AB, Organisationsnummer: 556651-1928
Box 6090
102 32 Stockholm